PIZZA BOYZ

Egzotyczna aranżacja dla Pizza Boyz przy ul. Marszałkowskiej 17. W pełnym kolorów ogródku przeważają kwitnące jukki i palmy fenix.